ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน