ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.30 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน