ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
30 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน