ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.70 ทอง 4  
6 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.30 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.30 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านวังพลาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.30 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหน้าซึง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.30 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.70 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.70 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.70 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
37 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
38 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
39 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 29  
40 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.70 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.70 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.70 ทอง 40  
43 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.70 ทอง 40  
44 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.70 ทอง 40  
45 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.70 ทอง 40  
46 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 47  
50 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 47  
51 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 47  
52 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 47  
53 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 47  
54 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
55 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
59 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
60 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
61 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
62 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 54  
63 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.70 ทอง 63  
64 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 64  
65 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.30 ทอง 65  
66 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.30 ทอง 65  
67 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.30 ทอง 65  
68 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.30 ทอง 65  
69 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.30 ทอง 65  
70 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.30 ทอง 65  
71 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 71  
72 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 71  
73 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 71  
74 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 71  
75 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 71  
76 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 71  
77 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 71  
78 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.70 ทอง 78  
79 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.70 ทอง 78  
80 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 80  
81 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.30 ทอง 81  
82 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.30 ทอง 81  
83 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 83  
84 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.70 ทอง 84  
85 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.70 ทอง 84  
86 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.70 ทอง 84  
87 โรงเรียนวัดนาคาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.70 ทอง 84  
88 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.70 ทอง 84  
89 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 89  
90 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 89  
91 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.70 เงิน 91  
92 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.70 เงิน 91  
93 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 93  
94 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.30 เงิน 94  
95 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.70 เงิน 95  
96 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 96  
97 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 96  
98 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.70 เงิน 98  
99 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 99  
100 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.70 เงิน 100  
101 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.70 เงิน 101  
102 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.67 ทองแดง 102  
103 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.30 ทองแดง 103  
104 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
105 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน