ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 20  
24 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 41  
42 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 41  
43 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 43  
45 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 45  
48 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 45  
49 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 49  
51 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 49  
52 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 49  
53 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 49  
54 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 49  
55 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 55  
57 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 58  
61 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 58  
62 โรงเรียนบ้านวังพลาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 62  
63 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 62  
64 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 64  
65 โรงเรียนบ้านหน้าซึง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 64  
66 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 66  
67 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 66  
68 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 68  
69 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 69  
70 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 70  
71 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 71  
72 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 72  
73 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 72  
74 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 72  
75 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 72  
76 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 76  
77 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 76  
78 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 76  
79 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 79  
80 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 79  
81 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 79  
82 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.06 เงิน 82  
83 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 83  
84 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 83  
85 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 83  
86 โรงเรียนวัดบางพลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.67 เงิน 86  
87 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 87  
88 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 87  
89 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.67 เงิน 89  
90 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.67 เงิน 89  
91 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 91  
92 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.67 เงิน 92  
93 โรงเรียนวัดนาคาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 93  
94 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 94  
95 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 95  
96 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.33 ทองแดง 96  
97 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 97  
98 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 97  
99 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 99  
100 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.33 ทองแดง 100  
101 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 101  
102 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46.33 เข้าร่วม 102  
103 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
104 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
105 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
106 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน