ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน