ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
30 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน