ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
29 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
30 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
31 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน