ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน