ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.64 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.34 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน