ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.65 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.32 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.65 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.65 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.32 เงิน 16  
17 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.99 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.98 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.98 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.97 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.65 เงิน 21  
22 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.31 เงิน 22  
23 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.65 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.32 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.32 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.98 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.98 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.65 เงิน 28  
29 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.65 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.64 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.32 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.31 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.31 เงิน 32  
34 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.98 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.98 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.97 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.65 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.65 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.65 เงิน 37  
40 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.65 เงิน 37  
41 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.65 เงิน 37  
42 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหน้าซึง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 42  
44 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 42  
45 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.98 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.65 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.32 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.31 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.32 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.98 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.98 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.65 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.65 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.65 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.65 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.65 ทองแดง 52  
58 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.32 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.99 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.98 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.98 ทองแดง 61  
63 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.97 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.66 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.32 ทองแดง 65  
66 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.31 ทองแดง 66  
67 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.98 ทองแดง 67  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน