ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.31 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.97 ทอง 9  
10 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.99 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.65 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.31 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.99 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.99 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.65 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.31 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.31 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.31 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 25  
26 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.65 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.32 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.31 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.98 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.97 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.32 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.32 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.32 เงิน 31  
34 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.31 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.98 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.65 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.31 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.99 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.64 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.98 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.32 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.32 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.30 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.98 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.66 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.98 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.98 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.64 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.98 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 52  
54 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.65 เงิน 54  
55 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.64 เงิน 55  
56 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.31 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.99 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.65 เงิน 58  
59 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.65 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.65 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.65 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.65 ทองแดง 61  
63 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.98 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.66 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.65 ทองแดง 65  
66 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
67 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน