ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.77 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.44 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.22 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.78 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.77 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.55 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.55 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.22 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.11 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.44 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.44 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.11 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.44 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.22 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.11 เงิน 21  
22 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.55 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน