ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 12 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 12 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 8 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 8 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน