ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 21  
26 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 21  
27 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 42  
46 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน