ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 24  
30 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน