ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 29 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 28 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 27 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 25 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 25 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 23 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 23 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 23 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 19 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 19 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 18 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 15 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 14 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 13 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 2 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
41 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน