ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 15 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 14 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 14 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 5 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 5 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 4 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 4 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 3 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 3 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 2 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
43 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน