ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.25 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน