ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน