ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.41 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.14 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.53 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.38 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.03 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.02 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.27 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.07 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.27 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.52 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.27 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.27 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55.27 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน