ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน