ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.90 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน