ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป. กระบี่ 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินนา สพป. กระบี่ 78.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเอช้วน สพป. กระบี่ 75.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 74.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 72.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 71.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป. กระบี่ 68.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 66.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 65.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 64.80 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน