ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน