ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่ 85.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน สพป. กระบี่ 80.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป. กระบี่ 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. กระบี่ 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 75.80 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน