ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 76.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 75.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน