ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ สพป. กระบี่ 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป. กระบี่ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป. กระบี่ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน