ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 66.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 63.75 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 61.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 60.75 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 60.75 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 60.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 60.50 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 54.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ สพป. กระบี่ 25.75 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 25.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 24 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนานอก สพป. กระบี่ 23.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 23 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 23 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 22.75 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 22.25 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านติงไหร สพป. กระบี่ 20.25 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน