ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 80.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพป. กระบี่ 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 65.25 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 64.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 60.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 60.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 60.25 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน