ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 833
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน