ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป. กระบี่ 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน