ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 92.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 87.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 86.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 83.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. กระบี่ 80.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป. กระบี่ 74.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 74.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 72.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนานอก สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านลิกี สพป. กระบี่ 60.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 60.25 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน