ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 41 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป. กระบี่ 34 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 32 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน