ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 95.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 90.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 86.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 81.99 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน