ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 93.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป. กระบี่ 81.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะปอ สพป. กระบี่ 80.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 78.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 78.64 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 78.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 75.99 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป. กระบี่ 75.98 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป. กระบี่ 74.31 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 73.31 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ 73.31 เงิน 12  
14 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 72.32 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 72.32 เงิน 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 72.15 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 71.98 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 68.31 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 67.98 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 62.32 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน