ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 92.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 80.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 70.32 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 60.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ - -  
9 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ - -  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน