ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควน สพป. กระบี่ 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน