ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. กระบี่ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน