ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. กระบี่ 77.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 75.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป. กระบี่ - -  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน