ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 72.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 67.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) สพป. กระบี่ 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 40 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 37.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา สพป. กระบี่ 35 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 35 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 29 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน