ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 74.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 73.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 73.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป. กระบี่ 72.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 70.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 70.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป. กระบี่ 69.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 68.75 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 68.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 67.75 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 60.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 60.25 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน