ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. กระบี่ 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) สพป. กระบี่ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนทุ่งต้นปีก สพป. กระบี่ 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป. กระบี่ 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน