ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน