ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน