ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาออก สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป. กระบี่ 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านในยวน สพป. กระบี่ 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 79 เงิน 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากหยา สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน