ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 89.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในยวน สพป. กระบี่ 77.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 76.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 76.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 75.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 74.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 73.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป. กระบี่ 70.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน