ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลมตง สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาเทา สพป. กระบี่ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง สพป. กระบี่ 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม สพป. กระบี่ 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกคา สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน