ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ - -  
9 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ - -  
10 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน