ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สพป.กระบี่ 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองพระยา สพป. กระบี่ 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน